Bådpladser og lejeafgifter
Bådpladser i Helsingør Nordhavn.
Helsingør Nordhavn er en kommunal havn med 1000 bådpladser. Den daglige administration varetages af Havnekontoret på Nordhavnen.

For at blive optaget på venteliste til bådplads i Helsingør Nordhavn skal du have folkeregister adresse i Helsingør kommune.
 
Optagelse på venteliste
Du kan blive skrevet på venteliste ved at henvende dig på Havnekontoret eller under selvbetjening her .

Vi registrerer dig på ventelisten, når beløbet kr. 200.00 er indbetalt.
Optagelsesdatoen er den dato, hvor girokortet er poststemplet.

Nyt girokort hvert år.
Hvert år i januar sender vi et nyt girokort til dem, der står på venteliste. For at kunne blive stående på ventelisten, skal betalingsfristen overholdes.
Der udsendes en rykker, og hvis gebyret herefter ikke betales, bliver man slettet af ventelisten.
Ventelistegebyret refunderes ikke ved tideling af fast bådplads.

Ændring af ansøgning
Hvis du ønsker plads til en anden båd end den du oprindeligt søgte plads til, skal du blot henvende dig til Havnekontoret med de nye oplysninger. Du kan også skrive ændringerne på bagsiden af det girokort, vi sender hvert år i januar måned, til dem der står på venteliste.Så registrerer vi ændringerne.

Ventelisteancienniteten ændres ikke ved ændring af bådmål, men det kan have indflydelse på ventetiden, afhængig af den valgte bådstørrelse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ancienniteten, og ca. ventetid, er du velkommen til at kontakte havnekontoret.

Tilbud om fast plads
Vi tildeler faste bådpladser i den rækkefølge ansøgningerne er blevet registreret hos os. Dog må vi tage hensyn til, at bådtyper og pladsstørrelser skal passes sammen.

Derfor kan vi ikke sige noget om, hvornår man kan forvente at få tildelt plads. Du er altid velkommen til at henvende dig på Havnekontoret for at høre nærmere.

Når der er en ledig plads, vil du få skriftlig besked, samtidig med, at vi oplyser om hvilken plads der er. Ønsker du at gøre brug af pladsen, skal du henvende dig til Havnekontoret inden svarfristens udløb
På gensyn i Helsingør Nordhavn
Helsingør Havne | Nordhavnsvej 13 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4928 1080