Informationer fra havnenPladsen bag Øresundsakvariet skal ryddes for alt, da den skal bruges som byggeplads. Så hjemtag trailere med mere, hvis du har sådant på havnen.
Havnen er ikke med i frihavnsordningen
 
Pga. fejlinformation i Kommas Havnelods gør vi opmærksom på, at Helsingør Nordhavn ikke er med i frihavnsordningen.
Skibe der er medlem af Træskibssammenslutningen og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer, ligger gratis. Dette er ikke gældende, såfremt der optages eller landsættes passagerer. 
Operation Sømærkning

Småbådsejere kan afhente vandsikkert mærkat på havnekontoret. Derved hjælpes SOK til ikke at søge forgæves.
Læs mere om Operation Sømærkning på   https://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/materialer/operation-soemaerkning

 
Aftale med Norra Hamnen i Helsingborg 

Helsingør Nordhavn og Norra Hamnen i Helsingborg har indgået en aftale om at både med fast plads i de respektive havne kan ligge op til 2 dage gratis som gæst i de 2 havne. 
Bådene skal være forsynet med havnens officielle pladsmærke, for at opnå gratis havneafgift.

Stativer- Havnens og private

Som skrevet i ALLE kontrakter og lejeændringer siden 2008, kan man ikke opbevare stativer, bukke og trailere på Havnens område om sommeren. Fra 1.6.2014 gælder det alle pladslejere. Man er velkommen til at have sin båd stående på eget stativ om vinteren, men det SKAL fjernes fra havnens område om sommeren.

Helsingør Havne | Nordhavnsvej 13 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4928 1080