Segs flytter til Nordhavnen

Segwayfirmaet Segs er for en tid flyttet ind på Helsingør Nordhavn med deres tohjulet, el-drevne og selvbalancerende køretøjer, der opbevares i en container på asfaltpladsen ved Frk. Marina – tæt på græsplænen og fisken. Turforretningen…

Informationsbrev fra Helsingør Havne

Vi har udsendt informationsbrev til samtlige af vores bådejere, erhvervsdrivende og foreninger, hvor man blandt andet kan læse om test af placering af datoklistermærker på bådpladsskiltene og etablering af ny bom med elektronisk adgangskontrol…

Søsætninger fortsætter indtil 31. maj

Havnen har aftalt med entreprenøren, der er i gang med at etablere det nye vaskeområde på Søndre Mole, at vi kan fortsætte med at søsætte både indtil mandag den 31. maj. Med venlig hilsen - Helsingør Havne

Havnen tager ikke “fremmede” både op for tiden

På grund af arbejdet med det nye vaskeområde på Søndre Mole, er det desværre ikke muligt at tage både fra andre havne op for tiden.  Det er alene muligt at få optaget sin båd, hvis man er bådejer med fast plads i Nordhavnen eller hvis…

Etablering af nyt vaskeområde er startet

Langt de fleste både er søsat og arbejdet med at etablere et nyt vaskeområde på Søndre Mole er startet. Arbejdet udføres i etaper, så det ikke bliver nødvendigt at afspærre hele Søndre Mole. Havnen forventer, at den nordlige del…