Der har i det senest informationsbrev indsneget sig en mindre fejl med hensyn til grill på bådene, hvor vi har skrevet, at det altid er forbudt. Det er ikke helt korrekt. Det er nemlig ok at benytte gasgrill, hvorimod det ikke er tilladt at anvende kulgrill på bådene.

Reglerne er således:

  • Du må benytte gasgrill på båden, men ikke kulgrill.
  • Du må ikke grille på broerne, hvis der ikke er en fast grillplads.
  • På bro 23 og 25 og yderst på Nordre Mole er der lavet faste grillpladser. Her må du gerne grille.
  • Du må grille på alle havnens landarealer, når du stiller grillen på en fast belægning, der ikke kan brænde. Stil aldrig grillen på borde og bænke, og bortskaf engangsgrill/kul på en måde, så ingen kan komme til skade.

God fornøjelse og velbekomme!