Helsingør Havne har været nødsaget til at lukke bommen på Nordre Mole lidt før sædvanligt. Det sker på grund af problemer med “fremmede biler”, tyverier fra enkelte både og fordi en medarbejder er blevet truet.

Bådejere kan som altid låne nøglen til bommen på havnekontoret eller ved at kontakte havnevagten på telefon: 2531 1080. Og bådejere må naturligvis fortsat parkere i de afmærkede parkeringsbåse på Nordre Mole, ligesom af- og pålæsning fortsat er tilladt på molen.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne