COWI A/S vinder udbud om Helsingørs nye dynamiske kaj

I foråret bevilgede Helsingør Havnes bestyrelse 1,4 mio. kroner til at foretage en miljøkonsekvensvurdering af Helsingør Havnes nye dynamiske kaj.

For at Helsingør Havnes projekt om en ny dynamisk kaj kan videreføres, skal der foreligge en godkendt vurdering af kajens virkninger på miljøet – en miljøkonsekvensvurdering

Derfor udbød Helsingør Havne opgaven om at foretage miljøkonsekvensvurderingen. Helsingør Havne modtog i alt fem tilbud fra rådgivere, som ville stå for den kommende miljøkonsekvensvurdering. På baggrund af en efterfølgende evaluering vandt COWI A/S aftalen om til at foretage miljøkonsekvensvurderingen.

Efter et opstartsmøde den 7. september indgik Helsingør Havne og COWI A/S en aftale om en miljøkonsekvensvurdering.

”Da deadline for at byde på opgaven udløb viste det sig, at der var tale om et særdeles kompetent felt af tilbudsgivere. På baggrund af en samlet evaluering vandt COWI A/S opgaven som rådgivere,” fastslår, havnechef i Helsingør Havne, Jesper Schrøder.

Hos Helsingør Havne er der ingen tvivl om, at miljøkonsekvensvurderingen vil være det første skridt af mange i udviklingen af Helsingør Havne.

”Lige nu er der fra havnen og kommunen taget stilling til at undersøge mulighederne for en ny dynamisk kaj, og når der om godt et år foreligger en miljøkonsekvensvurdering vil det være muligt for Helsingør Havne og bestyrelsen af træffe beslutning om udviklingen af havnen på et oplyst grundlag,” siger Jesper Schrøder og uddyber:

”Der er ingen tvivl om, at en ny dynamisk kaj med mulighed for at kunne levere miljørigtig flis til helsingoranernes fjernvarme og muligheden for at modtage krydstogtskibe vil skabe liv og omsætning til byen. Vi er opmærksomme på den miljøpåvirkning, der kommer fra flere skibe i havn. Derfor undersøger vi muligheden for forsyne skibene med landstrøm og biogas, mens miljøkonsekvensvurderingen pågår,” afslutter Jesper Schrøder.

Det forventes, at det tager godt et år før der kan foreligge en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen.

Fakta – Miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering er det, der tidligere blev kaldt VVM-undersøgelse. Forud for et anlæg af en ny kaj skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering(MKV), der skal afdække den nuværende miljøsituation og den kommende. En MKV indeholder elementer, der skal afdække projektets virkning på planter, fauna og flora, sejladssikkerhed, trafikbelastning, spildevand med mere før projektet kan opnå en godkendelse fra blandt andet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For mere information om Helsingør Havnes projekt med den nye dynamiske kaj kontakt, Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør Havne på jsc02@helsingor.dk eller på 2531 1083