Der losses flis fra Kongekajen

Søndag aften den 3. februar har tørlastskibet M/V Richelieu meldt sin forventede ankomst til Helsingørs Kongekaj.

Kongekajen vil derfor være afspærret fra søndag aften den 3. februar til tirsdag eftermiddag den 5. februar, hvor tørlastskibet forventes af afgå igen.

M/V Richelieu er 89 meter langt og ankommer med 1.850 ton træflis, som skal anvendes på Forsyning Helsingørs kraftvarmeværk.

Træflisen vil blive losset fra skibet og transporteret til kraftvarmeværket i Rørtang mandag fra 06.30 – 18.00 og tirsdag 06.30-14.00, hvor operationen forventes afsluttet, hvorefter afspærringen ophæves og fjernes.

 

Fakta om træflis i Helsingør


 


• Byrådet i Helsingør Kommune har som forsøg besluttet at, Helsingør Havne skal modtage 50.000 ton træflis i fyringssæsonen 2019, som pågår i starten og slutningen af året.


• Losningen af træflis fra Kongekajen vil undergå en midtvejsevaluering i foråret 2019.


• Modtagelsen af træflis fra Helsingør Havn sker som led i kommunens grønne omstilling, som skal munde ud i en CO2-neutral kommune i 2050.


• Helsingør Havne er i gang med processen om at etablere en ny kaj, som blandt andet vil flytte losningen af flis væk fra Kongekajen.

Se en video af et flisskib optaget fra en drone