Det første spadestik til det nye vaskeområde på Søndre Mole tages 3. maj næste år, og derfor kan bådejerne på Nordhavnen nu se frem til at få et vaskeområde, hvor der lægges dræn omkring hele bådopbevaringsarealet. Drænet skal sikre, at det beskidte vand og malingsrester opsamles og renses i sandfang, før det udledes til kloakken.

Egentlig skulle første del af projektet have været påbegyndt dette efterår. Men på grund af myndighedsbehandling og tidsfrister i forhold til levering af materiel, har det ikke været muligt. Ligesom en række henvendelser fra bådejere og Helsingør Sejlklub angående opstartstidspunktet også har bidraget til, at havnen har besluttet at rykke tidspunktet for opstart af arbejdet.

Havnen ønsker sammen med havnens brugere at skabe en miljømæssig forsvarlig havn, hvor der ikke udledes kemiske stoffer, der kan skade mennesker, dyr og miljøet. Det kommende vaskeområde er blot endnu et skridt i en mere miljøvenlig retning og på linje med tidligere indkøb af slibemaskiner med støvsuger og filter, der stilles gratis til rådighed for havnens bådejere.

Arbejdet udføres etapevis
Selv om etableringen af vaskeområdet er blevet rykket, vil arbejdet sandsynligvis stadig udfordre havnens rytme og til tider være til gene for Nordhavnens brugere. Havnen vil gøre, hvad der er muligt for at minimere generne og opfordrer bådejerne til at have tålmodighed med den kommende tids besværligheder.

Havnen kan allerede nu oplyse, at fristen for søsætning rykkes fra den 1. juni til den 15. maj i 2021, fordi entreprenøren skal i gang med udgravningen til vaskepladsen til maj. I den forbindelse bliver der behov for at rydde dele af Søndre Mole, hvor anlægsarbejdet bliver udført etapevis for at sikre, at bådejerne stadig kan parkere og arbejde på molen.

Opsætning af stativer til vask
Når det nye vaskeområde er anlagt, vil der blive opstillet to stativer på vaskeområdet ved slæbestedet på Søndre Mole, således at bådejerne, hvis både ikke skal stå på parkeringspladsen (vaskeområdet), kan spule deres både inden de flyttes til deres plads for vinteren. Der opstilles også et stativ på vaskearealet ved havnens grusplads, ligesom det fortsat er muligt at spule båden på parkeringsarealet ved Øresundsakvariet. Den ekstra flytning kommer ikke til at koste yderligere for bådejerne. Flytningen aftales og noteres, når der bookes tid til bådoptagning.

Det er entreprenørselskabet Arkil Anlæg A/S, der skal stå for etablering af vaskeområdet. Arbejdet deles i to etaper, og den første etape udføres fra den 3. maj til 20. juni næste år, og finansieres delvist ved hjælp af en kommunal anlægsbevilling.

Går alt som forventet, har vi et nyt vaskeområde klar til brug på Søndre Mole til næste efterår.