Fra lørdag den 25. februar til mandag den 27. marts vil ForSea-færgerne Hamlet og Mercandia VIII ligge oplagt ved Kongekajen på skift. Færgernes ophold skyldes reparationer af færgeleje og reparationsarbejder på den ene færge.

Der er tale om fire weekender plus to uger fra mandag til fredag.

I forbindelse med færgernes ophold ved Kongekajen bliver der opsat sikkerhedshegn – ISPS-afspærring.

Færgen Mercandia VIII vil blive koblet på landstrøm, når den ligger oplagt ved Kongekajen. Det vil dog ikke være muligt at koble færgen Hamlet på havnens landstrøm, og derfor vil der i forbindelse med færgens syv natoplæg i weekenderne kunne forventes let støj fra skibets ”generator”.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne