Helsingør Havn modtager i dag fyringssæsonens først fragtskib lastet med træflis til Helsingør Kraftvarmeværk. Skibet fragter 2.100 tons træflis fra Tyskland, og lægger til Kongekajen i dag mandag den 4. oktober. Det forventes, at fragtskibet forlader Helsingør sidst på dagen onsdag den 6. oktober.

Fragtskibet er det første ud af i alt 16 planlagte skibe, der skal fragte træflis fra Tyskland og de baltiske lande til Helsingør Havn, hvorefter træflisen bliver transporteret videre til Helsingør Kraftvarmeværk. Skibene vil blive tilkoblet kajens el-net, i det omfang det er muligt.

Planen er, at der skal fragtes i alt 33.000 tons træflis via Helsingør Havn til Helsingør Kraftvarmeværk fra uge 40 til og med uge 13 i det nye år. I gennemsnit vil der i perioden anløbe to til tre fragtskibe om måneden. Der vil ikke anløbe skibe med flis i efterårsferiens uge 42 og heller ikke i juleferien.