Helsingør Havne har besluttet, at den enkelte bådpladslejer denne sommer selv kan vælge, om fri/optaget skiltet skal stå på rød eller grøn, når deres båd ligger på bådpladsen. Men man skal naturligvis huske at vende skiltet på grøn, når man er væk med overnatning, så gæstesejlere kan finde en plads i Nordhavnen.

Det har Helsingør Havne valgt, fordi havnen har modtaget en del henvendelser fra bådpladslejere, der er utilfredse med havnens forsøg med at ændre på brugen af fri/optaget skiltningen ved bådpladserne. En ordning, som havnen har forsøgt at introducere ud fra ønsket om at optimere driften af havnen.

Det ser dog ud til, at en del bådpladslejere ikke mener, at ordningen er hverken logisk eller hensigtsmæssig. Først og fremmest så har der været indvendinger imod, at skiltet skal stå på grøn, når man ligger på bådpladsen og dernæst har nogle af indvendingerne gået på, at der er risiko for at glemme at vende skiltet til rød, når man blot er ude og sejle uden overnatning.

Helsingør Havne skal gøre opmærksom på, at havnen i udkastet til det nye reglement, som man politisk i Helsingør Kommune netop har besluttet at sende i høring, anbefaler at indføre fri/optaget skilteordningen, der betyder, at bådpladslejere skal vende skiltet til grøn, når man ligger i Nordhavnen og at skiltet skal stå på grøn, når man er væk med overnatning.

Havnens bådpladslejere er høringsberettigede og er velkomne til at afgive høringssvar, når havnen om kort tid sender udkastet til reglementet i høring.

Havnen anbefaler, som sagt, alene den nye brug af fri/optaget skiltning, fordi det er vores vurdering, at det er driftsmæssigt rigtigt at gøre.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne