Fra den 14. september til den 6. oktober undersøger Energinet havbunden i Øresund langs de elkabler, der forbinder Danmark og Sverige mellem Helsingør og Helsingborg.

Undersøgelserne foretages fra skibet “Northern Ocean”, og der vil være et afværgefartøj, der assisterer skibet. Energinet opfordre alle skibe til at holde god afstand.

Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte Energinet.

Energinet:
E-mail: xhkp@energinet.dk – Telefon: +45 4176 1024