Juni måneds informationsbrev er udsendt til samtlige af vores bådejere, erhvervsdrivende og foreninger. I informationsbrevet kan du blandt andet læse om de praktiske foranstaltninger i forlængelse af Helsingør Sejlklubs “Saling Week”, der starter med events onsdag den 15. juni og kapsejladserne, der igangsættes torsdag den 16. juni. Ligesom  du også kan læse om bådejernes manglende brug af fri/optagerskiltene på havnen.

Læs informationsbrevet.