Kære bådejere som ikke er medlem af en forening på havnen

Helsingør Nordhavn har netop igangsat arbejdet med at opdatere vedtægterne for lystbådehavnen og at udarbejde et ordensreglement for Nordhavnen. Havnen har derfor bedt medlemmerne af havnens brugerudvalg om forslag og idéer til, hvad der skal med i en revision af vedtægterne. Ligesom medlemmerne af brugerudvalget er blevet bedte om forslag til, hvordan et ordensreglement skal se ud.

I den forbindelse vil havnen gerne give bådejere, der har fast plads i Nordhavnen, mulighed for at komme med deres input:

Revision af vedtægter
Arbejdet foregår i tre etaper:

1) Brugerudvalget og bådejerne giver deres forslag til konkrete ændringer af vedtægterne eller beskriver emner/forslag/input, som de synes skal med i vedtægterne. Dette gøres på skrift ved senest d. 30. juni 2021 at sende mail til lej02@helsingor.dk.
2) Helsingør Nordhavn går i gang med at formulere de nye vedtægter ud fra de forslag/input, der er kommet, og de ønsker, som havnen selv har til revisionen af vedtægterne. Når et udkast til vedtægterne er formuleret, sendes det i skriftlig høring hos brugerudvalget og bådejerne. Det vil formodentlig ske efter sommerferien.
3) Helsingør Nordhavn skriver en endelig version af de nye vedtægter, når vi har modtaget jeres høringssvar om udkastet. Herefter sendes den endelige version til de relevante myndigheder og politikerne til godkendelse. De nye vedtægter vil formodentlig være klar i efteråret/vinteren 2021.

NB: Læs gældende vedtægter for Nordhavnen.


Ordensreglement for Nordhavnen
Dette arbejde foregår i tre etaper:

1) Brugerudvalget og bådejerne giver deres forslag til emner, der skal med i ordensreglementet og også gerne forslag til, hvordan de synes, reglerne burde være. Dette gøres på skrift ved senest d. 30. juni 2021 at sende mail til lej02@helsingor.dk.
2) Helsingør Nordhavn går i gang med at skrive ordensreglementet ud fra de forslag/input, der er kommet og havnens egne ønsker. Når et udkast til ordensreglement er udarbejdet, sendes det i skriftlig høring hos brugerudvalget og bådejerne. Det vil formodentlig være efter sommerferien.
3) Helsingør Nordhavn udarbejder det endelige ordensreglement, når vi har modtaget jeres høringssvar om udkastet. Herefter sendes det endelige ordensreglement til de relevante myndigheder og politikerne til godkendelse. Ordensreglementet vil formodentlig være godkendt og klar til ophængning på Nordhavnen i efteråret/vinteren 2021.

NB: Læs gældende standardreglement for lystbådehavne.

Helsingør Havne håber, I vil give os jeres input til såvel vedtægter som ordensreglement.