Der blev afholdt brugerudvalgsmøde for Nordhavnens klubber, foreninger og erhvervsdrivende tirsdag den 18. april på havnekontoret . Der blev bl.a. talt om det kommende reglement for lystbådehavnen, igangværende arbejder og det kommende arbejde med udviklingsplanen for Helsingør Nordhavn.

Læs referat af brugerudvalgsmødet.