Helsingør Havn

Med Kronborg og den historiske bykerne som naboer finder du Helsingør Havn – også kaldet “Kulturhavnen”.

Bevaringsværdige skibe, erhvervsfartøjer, færger, krydstogtsskibe og andre store fartøjer har førsteprioritet i denne havn, men hvis du sejler i en lystbåd på omkring 15 meter og derover eller i et bevaringsværdigt fartøj, kan du anmode havnevagten om tilladelse til at få en gæsteplads her.

I Helsingør Havn ligger du lige midt blandt byens store turistattraktioner og kun et par minutters gang fra centrum. Til gengæld må du leve med at skulle gå 5-10 minutter for at komme til de fleste havnefaciliteter, havnekontoret og de øvrige services på havnen.

Lystsejlere skal have forhåndsaftale med havnevagten for at anløbe Helsingør Havn

Som lystbådssejler skal du altid på forhånd træffe aftale med havnevagten om indsejling og fortøjningsplads i dagtimerne, hvis du gerne vil anløbe Helsingør Havn.

Ankommer du efter kl. 21.00 melder du din ankomst til havnevagten dagen efter.

Kontakt havnevagten på tlf. 25 31 10 80 i tidsrummet:
1. september-15. april: Kl. 6.00-16.00
(i weekender i perioden 1. november – 31. marts dog kun kl. 6.30-12.30)

16. april-31. august: Kl. 6.00-18.00

Regler for besejling af Helsingør Havn

Reglerne for besejling af Helsingør Havn er følgende:

  • Ingen indsejling uden forudgående aftale med havnevagten
  • Der er lyttepligt på VHS kanal 12 og 16
  • Gå af vejen for færgerne
  • Udgående skib venter på indgående skib

Akutte situationer

Ved akut-situationer i Helsingør Havn kan havnevagten kontaktes på telefon: 4921 0515 døgnet rundt.