Navigationsregler for kulturhavnen

For at opretholde sikkerheden og de optimale sejlbetingelser er det vigtigt, at besøgende både og skibe på forhånd træffer aftale med havnevagten om indsejling og fortøjningsplads mv.

Havnevagten er bemandet på følgende tidspunkter:
I månederne juni, juli og august er havnevagten at træffe fra kl. 06.00 frem til kl. 18.00.
Fra september måned og frem til og med maj er havnevagten at træffe fra kl. 06.00 frem til kl. 16.00.

Havnevagten kan træffes på telefon +45 25 31 10 80.

I akutsituationer kan havnevagten træffes uden for normal åbningstid på telefon +45 49 21 05 15.

For yderligere information, service eller anden assistance kan du skrive til følgende mailadresse: havnevagten@helsingor.dk


Følgende regler gælder for besejling af Helsingør Havne:

Kontakt havnevagten før ind- og udsejling af Helsingør Havne

Ind- og udsejling for fritidssejlere på minimum 10 meters længde sker i aftalt tidsrum.

Der er lyttepligt på VHF-radioen kanal 16.

Det er vigtigt, at man som sejler undgår at sejle i vejen for færgerne.