Bådplads i Helsingør Nordhavn

Jeg vil gerne have en bådplads i Nordhavnen

Her kan du læse om, hvordan du får bådplads i Helsingør Nordhavn.
Der findes bådpladser for næsten alle typer joller og lystbåde.

Har du en kajak eller en jolle,  så har vi to mindre jolleanlæg i Ålsgårde og Strandhave.

NB: Se oversigtskort for Helsingør Nordhavn.

Bopæl i Helsingør Kommune

Helsingør Nordhavn er en kommunal havn. Du skal derfor bo og have folkeregister-adresse i Helsingør Kommune for at kunne få en fast bådplads hos os, hvilket også er kravet, hvis du ønsker at stå på vores venteliste.

Bor du ikke i kommunen, kan du alene komme til at ligge i havnen i kortere eller længere tid ved at betale gæsteleje.

Kontakt havnekontoret på tlf. 49 28 10 80, hvis du vil høre mere om denne mulighed.

Optagelse på venteliste

Helsingør Nordhavn er en meget populær havn, og trods havnens størrelse har vi i øjeblikket ventetid på de fleste typer bådepladser. Du kan blive skrevet på venteliste ved at henvende dig på havnekontoret eller ved at udfylde blanketten her.

Det koster 200 kr. om året, for at stå på ventelisten.

Når beløbet er betalt, står du på ventelisten. Vi tildeler bådpladser i den rækkefølge, ansøgningerne er registreret hos os, men ventetiden på de forskellige bådtyper er forskellig. Det er derfor svært at sige, hvornår du kan forvente at få en bådplads. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvor du står på ventelisten.

Opkrævning for plads på venteliste

Hvert år i januar sender vi en opkrævning på 200 kr. for ventelistepladsen pr. e-mail. Hvis betalingsfristen ikke overholdes sendes én påmindelse, og såfremt gebyret stadig ikke betales, bliver man slettet af ventelisten.

Det årlige ventelistegebyr refunderes ikke ved tildeling af fast bådplads.

Hvis du får en anden båd, mens du står på ventelisten

Hvis du, mens du står på ventelisten, får en anden båd end den, du oprindeligt blev skrevet op til en plads til, skal du kontakte havnekontoret.

Ventelisteancienniteten ændres ikke ved ændring af båd, da der er forskellige ventetider til de forskellige bådstørrelser.

Tilbud om fast plads

Når der er en ledig plads, kontakter vi dig telefonisk eller pr. e-mail.