ForSea færgen Mercandia VIII vil i den kommende tid holde til ved Kongekajen i Helsingør Havn, når den ikke sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Rederiet ForSea er nemlig ved at opgradere færgen Tyco Brahes batterikapacitet fra 4.160 kWh til 6.400 kWh, og derfor er ForSea nødt til at erstatte Tyco Brahe med Mercandia VIII på færgeoverfarten indtil den 1. november i år.

I forbindelse med Mercandia VIII’s ophold på Kongekajen opsættes sikkerhedshegn – ISPS-hegn – på Kongekajen, ligesom det er aftalt, at færgen Mercandia VIII vil koble sig på landstrømmen, når færgen ligger oplagt ved Kongekajen.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne