Helsingør Nordhavn har i længere tid arbejdet for gode og ordnede parkeringsforhold på havnens område i samarbejde med havnens brugere. Der er løbende blevet tilføjet nye parkeringspladser, ligesom der vil blive tilføjet yderligere på sigt.

Efter sommerens heftige debat om parkeringen på Nordhavnen og en del henvendelser fra havnens brugere med spørgsmål og forslag til ændring af parkeringsforholdene, fortsætter Helsingør Nordhavn arbejdet med at etablere nye parkeringspladser i samarbejde med havnens brugere.

Der er blevet optegnet nye pladser til handicapparkering ved Øresundsakvariet, på Midtermolen og Søndre Mole. Flere ordinære parkeringsbåse på Nordre Mole og ved Øresundsakvariet. Parkeringspladser til motorcykler på arealer, der ikke kan bruges til almindelige parkeringer ved Øresundsakvariet og på Nordre Mole. Og der er forsøgsvist er tilføjet seks betalende pladser til autocampere på Søndre Mole, fordi havnen de seneste år har oplevet et stort rykind af autocampere, der har lagt beslag på mellem 30-60 parkeringspladser i højsæsonen. Med de nye pladser til autocampere begrænser havnen arealet til, hvad der svarer til 24 almindelige parkeringspladser i højsæsonen og til en pris, der er sammenlignelig med, hvad det koster for en autocamper på Helsingør Camping. 

Fleksibel parkering
Det er utvivlsomt blevet svært at finde en parkeringsplads på Nordhavnen i sommerperioden. Havnen, stranden, museerne og spisestederne er nemlig blevet populære udflugtsmål og mange kører i bil hertil. En glædelig udvikling for byen, de erhvervsdrivende og ikke mindst for området som en helhed, men også en udvikling, der gør det svært for havnens brugere at parkere på havnen. 

Derfor arbejder Helsingør Nordhavn også på at udvide brugen af eksisterende parkeringsmuligheder, og senest er det lykkes at få politiets tilladelse til at opsætte skilte, der tillader parkering mellem bådrækkerne uden for havnens arbejdstid i ydersæsonerne. En løsning, der sikrer bådejerne bedre adgang til deres båd i perioden fra 1. oktober til 1. december og igen fra 1. april til 31. maj og som samtidig sikrer, at havnens personale kan arbejde uhindret med blandt andet bådoptagning og søsætning. * Derudover er det også blevet muligt at konvertere de optegnede autocampereparkeringer til ordinære parkeringspladser, når autocampere ikke må parkere i perioden fra 1. oktober til 31. maj og så længe båsene ikke anvendes til opbevaring af både. 

Nye parkeringsområder
Arbejdet med at øge antallet af parkeringspladser, handler dog ikke kun om at udnytte de eksisterende parkeringsarealer bedre, men i lige så høj grad om at få nye arealer i spil.

Der kigges på gruspladsen ved havnekontoret, hvor havnen blandt andet er ved at undersøge, om der kan etableres et særligt parkeringsområde for havnens bådejere. Ligesom der bliver set på nye parkeringsområder i nærområdet, hvor parkeringspresset er stort, fordi der både er havn, strand, arbejdspladser, boliger og besøgsmål for turister. Om det lykkes havnen at øge parkeringsmuligheder her, det vil vise sig til foråret, når Helsingør Nordhavn har været i dialog med Helsingør Kommune og Nationalmuseet. 

* NB: I perioden fra 1. december til 31. marts er det i forvejen lovligt at parkere mellem bådrækkerne hele døgnet rundt.