I maj 2022 forventer vi, at anlægsarbejdet på etape 2 af vaskeområdet på Søndre Mole begynder. Arbejdet forventes færdigt i september, og så har havnen taget et stort, grønt skridt i retning af at passe godt på havmiljøet i Øresund.

Men anlægsarbejdet betyder, at vi ligesom sidste år er nødt til at søsætte bådene på Søndre Mole ekstra tidligt. De berørte bådejere fik derfor sidste år ved optagningen mundtligt at vide, at søsætningen i 2022 kommer til at starte d. 15. marts, og at man vil blive tildelt en fast dato for søsætning. Nu er vi begyndt at sende bookingtider ud. Vi håber i den særlige situation, at du kan indpasse den faste søsætningsdato i din kalender, når du får den i god tid.

Hvis du ikke har mulighed for at være tilstede på den dato, som du har fået tildelt, er der tre løsningsmuligheder:

  1. Du kan sende en stedfortræder, som repræsenterer dig ved søsætningen.
  2. Du kan sende havnen en fuldmagt, som giver havneassistenterne lov til at søsætte din båd og fortøje den ved bro 16. Herfra flytter du den selv på plads hurtigst muligt.
  3. Hvis mulighed 1 og 2 er helt umulige for dig, så vil havnen finde en anden landplads til din båd og flytte den derhen. Men da vores landareal er begrænset, henstiller vi til, at du først vælger løsning 3, når alle andre muligheder er udtømt. Flytningen vil ikke komme til at koste dig noget.

Det skal for en god ordens skyld pointeres, at informationerne kun gælder for bådejere, der har deres båd opstillet på Søndre Mole, og at det kun vedrører i år, hvor vi skal bygge vaskeområdet færdigt.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med søsætningen eller har brug for at benytte en af de tre løsningsmuligheder, så kan du kontakte havnevagten på tlf. 25 31 10 80.

Vi håber, at I har mulighed for at hjælpe os med at få søsætningen til at fungere nogenlunde smertefrit, selv om byggeriet af vores miljørigtige vaskeområde gør det hele lidt mere besværligt.

De bedste hilsner – Helsingør Havne