Nyhedsbrev fra Helsingør Nordhavn

På Nordhavnen går vi sidst på foråret i gang med at udarbejde en visionsplan: Hvor skal vi hen på den korte og den lange bane? Vi har i flere år arbejdet ud fra en mundtligt formuleret udviklingsplan og et skitsetegning for den fysiske udvikling. Det ønsker vi nu at bytte ud med en ’rigtig’ visionsplan på skrift, og vi vil i den forbindelse invitere alle jer brugere til på forskellige måder at give input til planen. Vi annoncerer i nyhedsbrevet og på hjemmesiden, hvornår vi går i gang.

Læs nyhedsbrevet her