Om os

Om Helsingør Havne

Helsingør Havne består af de to havne Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn.

Helsingør Nordhavn er en kommunal lystbådehavn, mens erhvervshavnen Helsingør Havn er en selvstyrehavn.

Havneadministrationen administrerer begge havne.

Havneadministrationen

Havneadministrationen består af medarbejderne fra Helsingør Havn og Helsingør Nordhavn.

Havnechef:

Jesper Schrøder
Tlf. 25 31 10 83
Mail: jsc02@helsingor.dk

Port Manager:

Jan Christensen
Tlf. 25 31 12 88
Mail: jhc53@helsingor.dk

Udviklingsmedarbejder:

Lene Jensen,
Tlf. 25 31 10 91
Mail: lej02@helsingor.dk

Projektleder:

Jonatan Sandager Hansen, projektleder
Tlf. 25 31 10 87
Mail: jha02@helsingor.dk

Kommunikations-
medarbejder:

Lise Lotte Blicher Bendtsen
Tlf. 53 77 52 55
Mail: lisbe@helsingor.dk

Kontor:

Gitte Johansen (vedr. økonomi)
Tlf. 49 28 10 80
Mail: gjo53@helsingor.dk

Lise Mørk (vedr. pladsudlejning)
Tlf. 53 62 87 79
Mail: lmo53@helsingor.dk

Zeynep Karatas (vedr. gæstesejlere)
Tlf. 53 61 87 79
Mail: zka02@helsingor.dk

Havneassistenter og øvrigt havnepersonale:

Ole Thomsen
Per Hilm
Søren Jonassen
Allan Rasmussen
Christian Rasmussen
Jean Jannek Weibrecht
Dan Korf

Kontakt havneassistenter og havnepersonale på:
Tlf. 25 31 10 80
Mail: havnevagten@helsingor.dk

Bestyrelsen

Helsingør Havn er en selvstyrehavn. Havnens bestyrelse udgøres af Helsingør Kommunes Økonomiudvalg med borgmesteren som formand.

 Benedikte Kiær (C, formand)
borgmester@helsingor.dk
 Gitte Kondrup (A) gko11@helsingor.dk
 Claus Christoffersen (A)
cch11@helsingor.dk
Christian Holm Donatzky (B) cdo11@helsingor.dk
Jens Bertram (C)jbe11@helsingor.dk
Bente Borg Donkin (F) bbd11@helsingor.dk
Ib Kirkegaard (O)
iki11@helsingor.dk
Mette Lene Jensen (V)mje11@helsingor.dk
Allan Berg Mortensen (Ø)abm11@helsingor.dk