Det er muligt for havnens bådejere at parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og ved Øresundsakvariet hele døgnet indtil d. 31. marts. Tænk dog altid over, om bilen kan være til gene for andre trafikanter. Det er også ok at parkere på havnens grusparkeringsplads på hverdage i tidsrummet kl. 15.00‐ 06.00 og hele døgnet i weekender og helligdage. Kom gerne ind på havnekontoret og få havnens gratis P‐kort til forruden, hvis du ikke allerede har et.

På Nordre Mole må bådejerne fortsat gerne parkere i de afmærkede båse ude ved servicebygningen. Det er vigtigt, at der ikke parkeres langs bølgeskærmen, da det hindrer kørsel med renovationsbiler og redningskøretøjer. Langs bølgeskærmen må man kun kortvarigt stille bilen for af‐ og pålæsning.