I første omgang booker vi de yderste både, der skal først i vandet. Disse både sættes i vandet fra d. 15. marts.

Hvis du har en af de både, der skal tidligt i vandet, har du fået besked om det, da din båd blev taget op i efteråret.

Det vil kun i meget begrænset omfang være muligt at få lov at udskyde søsætningen af de yderste både. Det skyldes, at det er næsten umuligt for os at finde alternative placeringer til bådene, da de spærrer for, at de bagvedstående både kan komme ud. Søsætningskabalen går simpelthen ikke op, hvis de yderste både ikke kommer først i vandet, og vi beder derfor om jeres forståelse for dette.