Kære bådejere vil I venligst være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at parkere og standse, når havneassistenterne har opsat forbudskilte på dele af havneområdet, hvor bådene er placeret i stativer.

De parkerede biler på arbejdsområdet er nemlig til stor gene, når bådene skal søsættes. Både i forholdt til havneassistenternes almindelige sikkerhed, ligesom bilerne også er årsag til at arbejdet med søsætningerne forsinkes.