Af hensyn til havnepersonalets sikkerhed, flyttes stativarmene, der understøtter bådene, ikke i forbindelse med ophold på land.

Dog er det muligt, at gøre et kort ophold i forbindelse med søsætning af båden, således at bådens bund kan pletmales.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne