Tankanlægget på Midtermolen er repareret og fungerer igen.

Med venlig hilsen – Helsingør Havne