Torsdag losses der flis fra kajen

Torsdag morgen den 14. februar har tørlastskibet M/V Falkland meldt sin forventede ankomst til Helsingørs Kongekaj.

Hegnet sættes op onsdag eftermiddag, men Kongekajen vil først være afspærret fra torsdag morgen den 14. februar frem til fredag den 15. februar omkring middag, hvor tørlastskibet forventes af afgå igen.

M/V Falkland er 88 meter langt og ankommer med 1.800 ton træflis fra Stralsund i Tyskland, som skal anvendes på Forsyning Helsingørs kraftvarmeværk.

Træflisen vil blive losset fra skibet og transporteret til kraftvarmeværket i Rørtang torsdag fra 06.30 – 18.00 og fredag 06.30-12.00, hvor operationen forventes afsluttet, hvorefter afspærringen ophæves og fjernes.

Yderligere ét tørlastskib forventes af ankomme til Helsingørs Kongekaj søndag den 17. februar om aftenen eller tidligt mandag morgen.

Det forventes, at denne losningsoperation ville pågå indtil tirsdag den 19. februar om aftenen. Kongekajen vil være afspærret fra skibets ankomst til dets afgang. Der er tale om M/V Krislin, som ankommer fra Papenburg i Tyskland med 2.500 ton træflis.

 

Fakta om træflis i Helsingør


 


• Byrådet i Helsingør Kommune har som forsøg besluttet at, Helsingør Havne skal modtage 50.000 ton træflis i fyringssæsonen 2019, som pågår i starten og slutningen af året.


• Losningen af træflis fra Kongekajen vil undergå en midtvejsevaluering i foråret 2019.


• Modtagelsen af træflis fra Helsingør Havn sker som led i kommunens grønne omstilling, som skal munde ud i en CO2-neutral kommune i 2050.


• Helsingør Havne er i gang med processen om at etablere en ny kaj, som blandt andet vil flytte losningen af flis væk fra Kongekajen.