Varsel om forhøjet vandstand

Ifølge DMI’s prognose er der risiko for, at vandstanden kan stige til 1,00 til 1,40 meter over dagligt vande.

Den øgede vandstand forventes at kulminere fra i dag mandag den 10. februar fra omkring kl. 17.00 til tirsdag kl. 11.00.

Prognosen kan naturligvis ændre sig, følg derfor gerne med på DMI’s hjemmeside. Se nærmere vandstandsprognosen for Hornbæk og Sletten Havn.

Havnen opfordrer til, at bådejere tilser deres både og fortøjninger mandag eftermiddag.

Havnen lukker for strømmen på de yderste broer. Det drejer sig om bro 2 og bro 18 til bro 25.