Langebros Brugerudvalg

Kontaktinformationer og referater

På Langebro i Ålsgårde har vi et rådgivende brugerudvalg, som Helsingør Nordhavn mødes med to gange om året. På brugerudvalgsmøderne bliver der bl.a. udvekslet viden og idéer til, hvordan Langebro drives bedst muligt.

Brugerudvalget består af repræsentanter fra klubber og foreninger ved Langebro. Du kan finde navn og e-mail adresse på din repræsentant i brugerudvalget her på siden. Det er også her du finder referater fra brugerudvalgsmøderne.