Nordhavns Brugerudvalg

Kontaktinformationer og referater

På Nordhavnen har vi et rådgivende brugerudvalg, som havnens ledelse mødes med to gange om året. På brugerudvalgsmøderne bliver der talt om lystbådehavnens drift og økonomi, og der udveksles viden og idéer til, hvordan havnen udvikles bedst muligt.

Brugerudvalget består af repræsentanter for havnens klubber, foreninger og erhvervsdrivende, og du kan finde navn og e-mail adresse på din repræsentant i brugerudvalget her på siden. Det er også her du finder referater fra brugerudvalgsmøderne.