Optagning og søsætning

Der kan pt. ikke bookes tid til optagning af båd for vinteren
Samtlige tider til optagning af båd for vinteren er optaget, så det er for øjeblikket ikke muligt at booke tid i havnens bookings-system.
Om det bliver muligt at få en tid efter fredag den 18. november, når den første omgang vinter-optagninger er afsluttet, vurderer havnen efter uge 42.
Havnen giver besked til samtlige bådejere pr. e-mail og via havnens hjemmeside og facebookside, hvis der åbnes op for booking af nye optagningstider.

Kortvarige optagninger og søsætninger
Det er fortsat muligt at få båden kortvarigt på land tirsdage og torsdage til og med torsdag den 29. september.
I forbindelse med bookingen, er det vigtigt, at booke tid til både optagning og søsætning.

Mål og vægt på både, som kan håndteres

Vores optagevogn kan optage både med en minimumsbredde på 220 cm og minimumslængde på 650 cm. Dybgang kan max være 220 cm, og største vægt er 25 tons. Er din båd anderledes end dette, skal havnekontoret kontaktes.

Det kræver fast bådplads at få vinterplads på land

Vi har begrænset kapacitet af vinterpladser på land. Pladserne fordeles blandt vores faste bådejere efter “først til mølle-princippet”.

Vi kan desværre ikke tilbyde gæstebåde plads på land om vinteren.

Betingelser for optagning og søsætning:

  1. Bådejer skal være tilstede ved søsætning og optagning.
  2. Ved optagning skal bådejer bringe båden til slæbestedet, så den ligger klar til tiden for bookingen.
  3. Indtil d. 1. juni er søsætning og optagning forbeholdt Helsingør Nordhavns faste bådpladslejere.
  4. Ved vindstyrker over 25 m/s (Beaufortskala 10, storm) bortfalder Helsingør Havnes ansvar for alle vand- og landplacerede både.
  5. Hvis båden er overdækket med presenning eller bomtelt, bortfalder Helsingør Havnes ansvar for landplacerede både.
  6. Det er ikke tilladt at have rulleforsejl på båden, når den står på land. Brud på denne regel fratager Helsingør Havne for ansvar for båden.
  7. Det er forbudt for bådejer selv at skrue på stativernes arme, da ukorrekte indstillinger er til livsfare for havnens personale. Er det nødvendigt at skrue på stativernes arme, skal havnevagten tilkaldes.
  8. Efter optagning og placering i stativ overgår ansvaret for den opstillede båd til bådejers forsikring, medmindre en evt. skade skyldes forsømmelse fra Helsingør Havnes side eller brud på stativer.


Booking og betaling

Førnævnte bookingbetingelser accepteres med ”flueben” i forbindelse med bookningen.
Der kan kun anvendes Visa/Dankort ved betaling på vores hjemmeside.

Firma oplysninger:

Helsingør Nordhavn
Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Tlf.: +45 4928 1080
Mail: nordhavnen@helsingor.dk
Cvr.: 64502018

Framelding af booking: 
En booking kan afmeldes online indtil til 5 dage inden aftalt dato.
Senere afmelding skal ske telefonisk, og der vil blive afregnet 50 procent af det aftalte beløb.

Fortrydelsesret og betalingsbetingelser
Efter udført søsætning/optagning eller stativleje er der ingen fortrydelsesret.

Betaling af søsætning/optagning eller leje af stativ foretages online i forbindelse med booking. Betaling kan foretages med dankort. Betalingsbeløbet trækkes tidligst på dit kort på udførelsesdagen for det bestilte. Ved anvendelse af dankort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse.