Optagning og søsætning

Fra d. 2. september kan du  booke tid til optagning

Skal du have din båd på land for vinteren bliver der åbnet for booking mandag den 2. september. Selve optagningerne starter mandag den 30. september og slutter tirsdag d. 19. november. Vi har i alt plads til 200 bookinger, som tildeles efter ‘først-til-mølle’.

Hvis du skal udføre større og længerevarende reparationer på din båd, vil vi bede dig kontakte Havnekontoret på tlf. 49 28 10 80.

I så fald vil vi forsøge at finde plads til dig inde på gruspladsen bag havnekontoret, og det vil evt. være muligt at få båden taget op før d. 30. september. Men altså kun, hvis du har lavet en særlig aftale med os.

Mål og vægt på både, som kan håndteres

Vores optagevogn kan optage både med en minimumsbredde på 220 cm og minimumslængde på 650 cm. Dybgang kan max være 220 cm, og største vægt er 25 tons. Er din båd anderledes end dette, skal havnekontoret kontaktes.

Det kræver fast bådplads at få vinterplads på land

Vi har begrænset kapacitet på vinterpladser på land. Pladserne fordeles blandt vores faste bådejere efter ‘først til mølle-princippet’.

Vi kan desværre ikke tilbyde gæstebåde plads på land om vinteren.

De generelle betingelser for optagning og søsætning i Helsingør Nordhavn er følgende:

  1. Bådejer skal være tilstede ved søsætning og optagning.
  2. Ved optagning skal bådejer bringe båden til slæbestedet, så den ligger klar til tiden for bookingen.
  3. Indtil d. 1. juni er søsætning og optagning forbeholdt Helsingør Nordhavns faste bådpladslejere.
  4. Ved vindstyrker over 25 m/s (Beaufortskala 10, storm) bortfalder Helsingør Havnes ansvar for alle vand- og landplacerede både.
  5. Hvis båden er overdækket med presenning eller bomtelt, bortfalder Helsingør Havnes ansvar for landplacerede både.
  6. Det er ikke tilladt at have rulleforsejl på båden, når den står på land. Brud på denne regel fratager Helsingør Havne for ansvar for båden.
  7. Det er forbudt for bådejer selv at skrue på stativernes arme, da ukorrekte indstillinger er til livsfare for havnens personale. Er det nødvendigt at skrue på stativernes arme, skal havnevagten tilkaldes.
  8. Efter optagning og placering i stativ overgår ansvaret for den opstillede båd til bådejers forsikring, medmindre en evt. skade skyldes forsømmelse fra Helsingør Havnes side eller brud på stativer.


Booking

Før nævnte bookingbetingelser accepteres med ”flueben” ved bookning.

Firma oplysninger:

Helsingør Nordhavn

Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Tlf.: +45 4928 1080
Mail: nordhavnen@helsingor.dk
Cvr.: 64502018

Framelding af booking: 
En booking kan frameldes online indtil til 5 dage inden aftalt dato.
Senere afmelding skal ske telefonisk, og der vil blive afregnet 50 % af det aftalte beløb.

Fortrydelsesret og betalingsbetingelser

Efter udført søsætning/optagning eller stativleje er der ingen fortrydelsesret.

Betaling af søsætning/optagning eller leje af stativ foretages online i forbindelse med booking. Betaling kan foretages med dankort. Betalingsbeløbet trækkes tidligst på dit kort på udførelsesdagen for det bestilte. Ved anvendelse af dankort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse.