Optagning og søsætning

Der er nu åbnet for booking af søsætning.

Mål og vægt på både, som kan håndteres

Vores optagevogn kan optage både med en minimumsbredde på 220 cm og minimumslængde på 650 cm. Dybgang kan max være 220 cm, og største vægt er 25 tons.
Er din båd anderledes end dette, skal havnekontoret kontaktes.

De generelle betingelser for optagning og søsætning i Helsingør Nordhavn er følgende:

  1. Ved officielt målte vindstyrker over 28,0 m/s (Beaufort skala 10, storm), bortfalder Helsingør Havnes ansvar for de vand- og landplacerede joller, motor- og sejlbåde (med eller uden mast).
  2. Overdækning af motor- og sejlbåde (med eller uden mast) med presenning eller bomtelt er på ejerens eget ansvar, da det øger risikoen for uheld og væltede både ved kraftig vind.
  3. Bådejeren må IKKE ændre på bådens placering i stativ eller stativets afstivning på fast grund uden at rådføre sig med Helsingør Nordhavns havnepersonale.
  4. Efter endt optagning og placering i stativ, på klodser eller lignende, som er foretaget af Helsingør Nordhavns havnepersonale, overgår ansvaret for den opstillede båd til ejerens egen forsikring.
  5. Det er ikke tilladt at have rulleforsejl på båden.


Booking

Før nævnte bookingbetingelser accepteres med ”flueben” ved bookning.

Firma oplysninger:

Helsingør Nordhavn

Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Tlf.: +45 4928 1080
Mail: nordhavnen@helsingor.dk
Cvr.: 64502018

Framelding af booking: 
En booking kan frameldes online indtil til 5 dage inden aftalt dato.
Senere afmelding skal ske telefonisk, og der vil blive afregnet 50 % af det aftalte beløb.

Fortrydelsesret og betalingsbetingelser

Efter udført søsætning/optagning eller stativleje er der ingen fortrydelsesret.

Betaling af søsætning/optagning eller leje af stativ foretages online i forbindelse med booking. Betaling kan foretages med dankort. Betalingsbeløbet trækkes tidligst på dit kort på udførelsesdagen for det bestilte. Ved anvendelse af dankort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse.