Havneinformation

Helsingør Havn er under normale vejrforhold let at anløbe. Vanddybden langs kajerne er 4-7 meter (se havnekort). Vanddybder lige uden for havnen er ca. 10-25 meter. Danmarks længste flydebro skaber rolige bølgeforhold i inderhavnen ved de fleste vindretninger.

Stærk nordgående eller sydgående strøm kan til tider gøre det svært for skibe med lille maskinkraft at anløbe havnen. Vi anbefaler derfor disse skibe at tage lods.

Det er vigtigt, at alle fartøjer på forhånd træffer aftale med havnevagten om indsejling, fortøjningsplads, mv.


Nedenfor har vi samlet en række facts om havnen: