Om os

Om Helsingør Havne

Helsingør Havne består af de to havne Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn.

Helsingør Nordhavn er en kommunal lystbådehavn, mens erhvervshavnen Helsingør Havn er en selvstyrehavn.

Havneadministrationen administrerer begge havne.

Havneadministrationen

Havneadministrationen består af medarbejderne fra Helsingør Havn og Helsingør Nordhavn.

Havnechef:

Jesper Schrøder
tlf. 25 31 10 83
mail: jsc02@helsingor.dk

Ledelsesgruppen:

Jan Christensen, havneassistent
tlf. 25 31 12 88
mail: jhc53@helsingor.dk

Jesper Steenberg, havneassistent
tlf. 25 31 10 84
mail. jst53@helsingor.dk

Kontor:

Gitte Johansen (vedr. økonomi)
tlf. 49 28 10 85
mail: gjo53@helsingor.dk

Lise Mørk (vedr. pladsudlejning)
tlf. 49 28 10 84
mail: lmo53@helsingor.dk

Zeynep Karatas
tlf. 49 28 10 81
mail: zka02@helsingor.dk

Udviklingsmedarbejder:

Lene Jensen,
tlf. 25 31 10 91
mail: lej02@helsingor.dk

Havneassistenter og øvrige havnepersonale:

Tom Andersen
Ole Thomsen
Per Hilm
Søren Jonassen
Lars Skov
Jean Jannek Weibrecht
Dan Korf
Per Henriksen
Bahati Rwamwanga

Havneassistenter og havnepersonalet kan kontaktes på:
tlf. 25 31 10 80
mail: havnevagten@helsingor.dk

Bestyrelsen

Helsingør Havn er en selvstyrehavn. Havnens bestyrelse udgøres af Helsingør Kommunes Økonomiudvalg med borgmesteren som formand.

 Benedikte Kiær (C, formand)
borgmester@helsingor.dk
 Henrik Møller (A) hmo11@helsingor.dk
 Claus Christoffersen (A)
cch11@helsingor.dk
Christian Holm Donatzky (B) cdo11@helsingor.dk
Jens Bertram (C)jbe11@helsingor.dk
Bente Borg Donkin (F) bbd11@helsingor.dk
Ib Kirkegaard (O)
iki11@helsingor.dk
Mette Lene Jensen (V)mje11@helsingor.dk
Allan Berg Mortensen (Ø)abm11@helsingor.dk