Navigationsregler

Regler for besejling af Helsingør Havn

  • Ingen indsejling uden forudgående aftale med havnevagten
  • Der er lyttepligt på VHS kanal 12 og 16
  • Gå af vejen for færgerne
  • Udgående skib venter på indgående skib

Akutsituationer
Ved akutsituationer i Helsingør Havn kan havnevagten kontaktes på tlf. 49 21 05 15 døgnet rundt.