Privatlivspolitik på helsingor-havne.dk

Helsingør Havne behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Opdateret 30. januar 2023


Læs om vores behandling af dine personoplysninger på hjemmesiden:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Helsingør Havne er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Helsingør Havne
Havnekontoret:

Nordhavnsvej 13
DK-3000 Helsingør

Telefon: +45 49 28 10 80
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefon: +45 49 28 10 80
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk

Ved brev:
Helsingør Havne
Havnekontoret:
Nordhavnsvej 13
DK-3000 Helsingør


Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder og notifikationer fra Helsingør Havne

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger i form af den e-mailadresse og navn, du har indtastet via et af sitets formularer eller hvis du signer op til havnens newsletter.


Modtagere eller kategorier af modtagere

Helsingør Havne benytter en databehandler, der efter instruks fra Helsingør Kommune har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

 


Tjenester på sociale medier

Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, LinkedIn, samt Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig derfor til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Helsingør Havne bemærker, at styrelsen deler dataansvar med Facebook, LinkedIn og Youtube, som havnen anvender i erhverv-/kultur- /Eventmæssige sammenhæng. Du skal derfor være opmærksom på, at disse kan registrere dine personoplysninger, når du anvender denne side hvis du accepterer brug af ikke-nødvendige cookies (disse er deaktiveret automatisk når siden loades)Læs om vores anvendelse af cookies her


Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.