Færdselslovens regler håndhæves nu i Helsingør Nordhavn ligesom i resten af Helsingør. Derfor vil Helsingør Kommunes parkeringsvagter nu hjælpe os med sikre, at færdselslovens regler for parkering også overholdes her i Nordhavnen. Parkeres bilen ulovligt, så vil den blive pålagt en parkeringsafgift.

Der er præcis lige så mange P-pladser, som der hele tiden har været, og P-pladserne er som hidtil både gratis og uden tidsbegrænsning. Af- og pålæsning ved båd ved kaj som ved båd på land er naturligvis fortsat lovligt.

Helsingør Nordhavn har bedt Parkeringsservice patruljere på Nordhavnen, fordi vi igennem en del år har oplevet, at bilister færdes uhensigtsmæssigt på havnens område. Der er blevet parkeret uden for de optegnede parkeringsbåse, hvor parkering er uhensigtsmæssig og farlig. Bilister har undladt at efterleve de skilte, havnen har stillet op, når der eksempelvis søsættes og optages både. Og bilister har ikke fulgt havnepersonalets henstillinger.

Parkeringsproblemerne har udgjort en sikkerhedsrisiko, og har gjort det farligt for fodgængere, cyklister og havnepersonale at færdes på havnen. Ligesom de også har forsinket havnens arbejde med blandt andet søsætning og optagning af både.

De nye regler for parkering gælder hele året, således at der er sikkert at færdes på havnen, og at havnepersonalet kan udføre deres arbejde sikkert og forsvarligt. Der gælder dog den undtagelse, at bådejere må parkere mellem båderækkerne og altså uden for de optegnede parkeringsbåse i vinterhalvåret fra 1. december til 31. marts. Det gælder båderækkerne på Søndre Mole og på parkeringspladsen ved Øresundsakvariet.

Der kan ikke udstedes parkeringslicenser på Havnekontoret, og man kan ikke få tildelt faste P-pladser på havnens arealer, idet store dele af parkeringsområderne er offentlige arealer, og her er parkering tilladt for alle.

I det første halve år med parkeringskontrol på havnen vil vi holde et særligt øje med, hvordan havnen fungerer med de nye parkeringsregler. Hvis det viser sig nødvendigt at justere på reglerne, vil vi kigge på det efter årsskiftet. Ligesom vi fortsætter arbejdet med, at optimere antallet af parkeringspladser på Nordhavn.

Vi håber, at de nye parkeringsregler vil bidrage til, at havnen blive mere sikker for alle, og at den fremstår åben og imødekommende for de mange gæster til fods og på cykel.

–  Nyheden er opdateret fredag den 10. juli.